■นโยบาย

มีบริการนำเที่ยวทั่วเกียวโตแบบกรุ๊ปทัวร์และแบบส่วนตัว(Private)  เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้นราคาประหยัดและเป็นกันเอง
ทางเรามีคนขับรถเป็นคนญี่ปุ่นแต่สามารถพุดไทยได้ชัดเจนและมีความชำนาญในพื้นที่และมีพนักงานคนไทยที่สามารถติดต่อให้บริการได้ตลอดเวลา
ทางเรามีบริการ
1.บริการนำเที่ยวเกียวโตโดยทางเราเป็นผู้กำหนดสถานที่ท่องเที่ยว
2.บริการนำเที่ยวแบบส่วนตัว(Private) 
3.รับส่ง สนามบิน โรงแรม
4.บริการรับส่งสถานที่ต่างๆ
เป็นต้น

■เงื่อนไข

1.ถ้าหากทางลูกค้าทำของที่มีค่าสูญหายทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบไดๆ
2.ถ้าหากทางลูกค้าทำลายหรือทำอุปกรณ์เสียหาย ทางลูกค้าต้องเสียค่าปรับตามราคาที่เรากำหนด
3.ทางลูกค้าต้องชำระเงินก่อน7วันจากวันที่ออกเดินทางโดยเว็บไซต์
4.ถ้าหากมีการยกเลิกการจองทางลูกค้าต้องแจ้งทางเราก่อน7วันจากวันที่ออกเดินทางโดยเว็บไซต์(หลังจากนั้นเราไม่สามารถคืนเงินได้)
5.ถ้าหากมีสถานการณ์เช่น รถติดหรือหิมะตกหนักทำไห้ทางลูกค้าเสียเวลาและไม่สามารถทันเวลาขึ้นเครื่อง เช็คอินทางเราจะไม่มีการ  รับผิดชอบไดๆทั้งสิ้น
6.ในกรณีที่ทางลูกค้ากลับมาไม่ตรงเวลาที่ทางเรากำหนดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนเดินทางที่วางไว้