โคเบะ

โคเบะ

เป็นเมื่องที่มีท่าเรือ, ภูเขาแล้วก็เนื้อโกแบที่ทุกคนรู้จัก ผั่งภูเขาจะมี kitanoijinkan ผั่งทะเลก็จะมี china town ครับ นอกจากนี้คุณจะได้เดินชน Illumination event [Kobe Luminarie] ได้ในช้วงเดือนธันวาคมครับ [Kobe Luminarie] คือการสืบทอดความทรงจำจากแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นจะเป็นสัญญลักษณ์ของ [ความหวัง] ของเมืองและพลเมืองได้รับการจัดขึ้นทุกปี

2016-03-18