ปราสาทฮิเมะจิ

ปราสาทฮิเมะจิ

เมื่อเดือนธันวาคม ปี 1993 ปราสาทฮิเมจิและวัดโฮริวได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลก นับเป็นครั้งแรกของมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่มีในประเทศญี่ปุ่น มรดกโลกในปัจจุบัน เช่น ปิรามิดของประเทศอียิปต์, พระราชวังแวร์ซายของประเทศฝรั่งเศส และกำแพงเมืองจีนของประเทศจีน

2016-03-18