นะระทัวร์

นะระทัวร์

แผนเดินทาง
ไปรับ 9:00
วัดโทไดและสวนนารา10:00~11:00
ศาลเจ้าคะซุงะ 11:10~11:50
ย่านเมืองเก่านารามาชิวัดกันโกและวัดโคฟุกุ 12:00~14:00
เฮโจเกียว 14:20~14:50
วัดยาคุชิ 15:05~16:00
ไปส่ง 17:00

2016-09-21