เคียวโตะทัวร์

เคียวโตะทัวร์

แผนเดินทาง
ไปรับ 9:00
ฟูสิมิอินะริ 10:00~10:45
วัดกีโยมิซุ 11:20~12:00
วัดทอง 12:30~14:00
พักรับประทานอาหาร
ภูเขาอาระสิ 14:35~16:00
ไปส่ง 17:00

2016-03-06