Tsūtenkaku

Tsūtenkaku

Tsūtenkaku เป็นที่นิยมท่องเที่ยวของหนุ่มสาว มี kushikatsu,Udon,Fugu ของอร่อยมากมาย มีสวนสาธารณะเท็นโนยิแล้วจันจันโยะโคะโจอยู่ใกล้ๆ

2016-03-09