ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ประเทศญี่ปุ่น(USJ)

ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ประเทศญี่ปุ่น(USJ)

ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ประเทศญี่ปุ่นเป็นสวนสนุกแห่งที่ 3 ที่บริหารงานโดย USJ Co., Ltd.
เป็นผลิตสถานที่ท่องเที่ยวภาพยนตร์แต่หลายอย่างนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ให้เหมือนเมืองของสหรัฐอเมริกา

2016-03-09